Navigácia

Obsah

Zápisnice a usnesenia

Zápisnice obecného zastupiteľstva r. 2016

Zápisnica č. 4/2016 Stiahnuté: 644x

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce Dolný Hričov a miestnej časti Peklina Stiahnuté: 316x

Zápisnica č. 5/2016 Stiahnuté: 336x

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2016

Uznesenia č. 1 - 18/2016 Stiahnuté: 217x

Uznesenie č. 19 - 35/2016 Stiahnuté: 231x

Uznesenie č. 36 - 44/2016 Stiahnuté: 219x

Uznesenie č. 45 - 47/2016 Stiahnuté: 203x

Uznesenie č. 48 - 72/2016 Stiahnuté: 206x

Uznesenie č. 73 - 98/2016 Stiahnuté: 198x

Uznesenie č. 99 - 119/2016 Stiahnuté: 194x

Uznesenie č. 120 - 144/2016 Stiahnuté: 196x

Uznesenie č. 145 - 149_2016 Stiahnuté: 191x

Uznesenie č. 150 - 169/2016 Stiahnuté: 194x

Uznesenie č. 170 - 195/2016 a 197 - 198/2016 Stiahnuté: 202x

Uznesenie č. 199 - 223/2016 Stiahnuté: 258x

Zápisnice obecného zastupiteľstva r. 2015

Zápisnica č. 1/2015 Stiahnuté: 212x

Zápisnica č. 2/2015 Stiahnuté: 295x

Zápisnica č. 3/2015 Stiahnuté: 247x

Zápisnica č. 4/2015 Stiahnuté: 233x

Zápisnica č. 5/2015 Stiahnuté: 218x

Stránka