Navigácia

Obsah

Zápisnice a usnesenia

Zápisnice obecného zastupiteľstva r. 2016

Zápisnica č. 10/2016 Stiahnuté: 219x

Zápisnica č. 11/2016 Stiahnuté: 281x

Zápisnica č. 12/2016 Stiahnuté: 234x

Zápisnica č. 1/2016 Stiahnuté: 248x

Zápisnica č. 2/2016 Stiahnuté: 205x

Zápisnica č. 3/2016 Stiahnuté: 239x

Zápisnica č. 4/2016 Stiahnuté: 446x

Zápisnica zo zhromaždenia obyvateľov obce Dolný Hričov a miestnej časti Peklina Stiahnuté: 234x

Zápisnica č. 5/2016 Stiahnuté: 244x

Uznesenia obecného zastupiteľstva r. 2016

Uznesenia č. 1 - 18/2016 Stiahnuté: 190x

Uznesenie č. 19 - 35/2016 Stiahnuté: 194x

Uznesenie č. 36 - 44/2016 Stiahnuté: 189x

Uznesenie č. 45 - 47/2016 Stiahnuté: 169x

Uznesenie č. 48 - 72/2016 Stiahnuté: 181x

Uznesenie č. 73 - 98/2016 Stiahnuté: 168x

Uznesenie č. 99 - 119/2016 Stiahnuté: 170x

Uznesenie č. 120 - 144/2016 Stiahnuté: 166x

Uznesenie č. 145 - 149_2016 Stiahnuté: 168x

Uznesenie č. 150 - 169/2016 Stiahnuté: 165x

Uznesenie č. 170 - 195/2016 a 197 - 198/2016 Stiahnuté: 164x

Stránka