Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Stiahnuté: 65x | 29.05.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 74x | 29.05.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 82x | 29.05.2017

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 66x | 29.05.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok) Stiahnuté: 54x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 57x | 29.05.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 54x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne, oporný múr a pod.) Stiahnuté: 64x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 54x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 52x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 53x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 65x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 83x | 29.05.2017

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 54x | 29.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 84x | 29.05.2017

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác Stiahnuté: 94x | 29.05.2017

Oznámenie o výrube drevín_o obnove produkčných ovocných drevín Stiahnuté: 83x | 29.05.2017

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt Stiahnuté: 46x | 29.05.2017

Register adries

Určenie a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 50x | 10.07.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 15x | 06.06.2018

Stránka