Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Stiahnuté: 242x | 29.05.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 255x | 29.05.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 283x | 29.05.2017

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 248x | 29.05.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok) Stiahnuté: 266x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 219x | 29.05.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 196x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne, oporný múr a pod.) Stiahnuté: 244x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 192x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 221x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 188x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 246x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 350x | 29.05.2017

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 292x | 29.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 409x | 29.05.2017

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác Stiahnuté: 431x | 29.05.2017

Register adries

Určenie a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 240x | 10.07.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 172x | 06.06.2018

Životné prostredie

Výrub drevín-oznam Stiahnuté: 266x | 29.05.2017

Oznámenie o výrube drevín_o obnove produkčných ovocných drevín Stiahnuté: 428x | 08.08.2018

Stránka