Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Stiahnuté: 170x | 29.05.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 171x | 29.05.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 193x | 29.05.2017

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 177x | 29.05.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok) Stiahnuté: 175x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 149x | 29.05.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 133x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne, oporný múr a pod.) Stiahnuté: 168x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 129x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 146x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 136x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 170x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 208x | 29.05.2017

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 192x | 29.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 253x | 29.05.2017

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác Stiahnuté: 278x | 29.05.2017

Register adries

Určenie a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 152x | 10.07.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 109x | 06.06.2018

Životné prostredie

Výrub drevín-oznam Stiahnuté: 177x | 29.05.2017

Oznámenie o výrube drevín_o obnove produkčných ovocných drevín Stiahnuté: 294x | 08.08.2018

Stránka