Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Stiahnuté: 106x | 29.05.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 112x | 29.05.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 141x | 29.05.2017

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 114x | 29.05.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok) Stiahnuté: 98x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 102x | 29.05.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 84x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne, oporný múr a pod.) Stiahnuté: 112x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 87x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 86x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 88x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 105x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 136x | 29.05.2017

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 100x | 29.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 153x | 29.05.2017

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác Stiahnuté: 159x | 29.05.2017

Register adries

Určenie a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 84x | 10.07.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 49x | 06.06.2018

Životné prostredie

Výrub drevín-oznam Stiahnuté: 109x | 29.05.2017

Oznámenie o výrube drevín_o obnove produkčných ovocných drevín Stiahnuté: 162x | 08.08.2018

Stránka