Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby Stiahnuté: 94x | 29.05.2017

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 100x | 29.05.2017

Návrh na vydanie územného rozhodnutia Stiahnuté: 123x | 29.05.2017

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 103x | 29.05.2017

Žiadosť o uloženie opatrenia na susednom pozemku (vstup na pozemok) Stiahnuté: 87x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 91x | 29.05.2017

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 78x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie vodnej stavby (studne, oporný múr a pod.) Stiahnuté: 98x | 29.05.2017

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením Stiahnuté: 75x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 76x | 29.05.2017

Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia Stiahnuté: 79x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia Stiahnuté: 94x | 29.05.2017

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Stiahnuté: 122x | 29.05.2017

Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby Stiahnuté: 85x | 29.05.2017

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 140x | 29.05.2017

Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác Stiahnuté: 142x | 29.05.2017

Register adries

Určenie a zrušenie súpisného čísla a orientačného čísla

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 75x | 10.07.2017

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu Stiahnuté: 39x | 06.06.2018

Životné prostredie

Výrub drevín-oznam Stiahnuté: 97x | 29.05.2017

Oznámenie o výrube drevín_o obnove produkčných ovocných drevín Stiahnuté: 135x | 08.08.2018

Stránka