Navigácia

Obsah

Pracovné náplne zamestnancov obecného úradu

Zamestnanec

činnosť

Ing. Peter Zelník

starosta obce

kontakt:

0910 907 089

Mgr. Danka Kramarová

samostatný odborný referent

 

Miestne dane a poplatky

 

Pokladňa

 

Matrikárka

kontakt:

041 / 557 21 20

Rudolfa Sládková

samostatný odborný referent

 

Účtovníctvo

 

Spoločný stavebný úrad

 

Podateľňa

kontakt:

041 / 557 21 20

Ing. Simona Smolková

samostatný odborný referent

 

Evidencia obyvateľov

 

Personálna a mzdová agenda

 

Zástupkyňa matrikárky

kontakt:

041 / 557 21 20

 

Miestna prevádzka prác a služieb

Miroslav Dobroň – vedúci zamestnanec

Peter Milo - pracovník

Zdenko Zaduban - pracovník

Anna Zadubanová - upratovačka

Ivan Hluchý – pomocný pracovník MPPS a hospodár Športového areálu v Dolnom Hričove