Navigácia

Obsah

Pracovné náplne zamestnancov obecného úradu

Zamestnanec

činnosť

Ing. Peter Zelník

starosta obce

kontakt:

0910 907 089

Mgr. Danka Kramarová

samostatný odborný referent

 

Miestne dane a poplatky

 

Pokladňa

 

Matrikárka

kontakt:

041 / 557 21 20

Rudolfa Sládková

samostatný odborný referent

 

Účtovníctvo

 

Spoločný stavebný úrad

 

Podateľňa

kontakt:

041 / 557 21 20

Ing. Simona Smolková

samostatný odborný referent

od 01.01.2019 - materská/rodičovská dovolenka

Evidencia obyvateľov

 

Personálna a mzdová agenda

 

Zástupkyňa matrikárky

kontakt:

041 / 557 21 20

Monika Kilianová

samostatný odborný referent

od 01.12.2018 - zastupovanie počas materskej/rodičovskej dovolenky zamestnankyne Ing. Simony Smolkovej
  Evidencia obyvateľov
  Personálna a mzdová agenda
kontakt: 041/ 557 21 20

 

Miestna prevádzka prác a služieb

Miroslav Dobroň – vedúci zamestnanec

Zdenko Zaduban - pracovník

     Peter Zaduban - pracovník

Anna Zadubanová - upratovačka

Ivan Hluchý – pomocný pracovník MPPS a hospodár Športového areálu v Dolnom Hričove