Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Funkčné obdobie 2014 - 2018

Komisia pre dopravu, výstavbu a životné prostredie

predseda komisie:  prof. Dr. Ing. Martin Decký

členovia komisie: Ing. Vladislav Belák, Ing. Ľubomír Hvizdák, Ing. Jozef Vršanský, Ing. Michal Capanda, Branislav Hoferica, Rudolfa Sládková

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

predseda komisie: Štefan Hôrečný

členovia komisie: Iveta Kurotová, Andrea Randíková, Gabriela Možješová, Mgr. Danka Kramarová

Komisia pre vzdelávanie a kultúru

predseda komisie: Marta Rašovcová

členovia komisie: Bibiána Odváhová, Adriána Ballayová,  Mgr. Andrea Škutová, Mgr. Katarína Cigániková, Elena Družkovská

Komisia na ochranu verejného záujmu

predseda komisie: prof. Dr. Ing. Martin Decký

členovia komisie: Ing. Michal Ballay, PhD., Ján Hrazdíra