Navigácia

Obsah

Štatút obce

Dňa 25. 07. 2018 schválilo Obecné zastupiteľstvo Štatút obce Dolný Hričov Uznesením č. 95/2018:

Štatút obce Dolný Hričov - júl 2018

Dňa 14. 01. 2015 schválilo Obecné zastupiteľstvo Štatút obce Dolný Hričov Uznesením č. 4/2015:

Štatút obce Dolný Hričov 2015

Dňa 21. 02. 2003 schválilo Obecné zastupiteľstvo Štatút obce Dolný Hričov :

Štatút obce  2003