Navigácia

Obsah

Štatistika

Zber separovaného odpadu - štatistika

V obci sa separuje od roku 2007.

Počet vyseparovaných vriec za rok 2020:
Plasty Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
4027 - 819 4846
Počet vyseparovaných vriec za rok 2019:
Plasty Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
3834 - 683 4517
Počet vyseparovaných vriec za rok 2018:
Plasty Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
3152 880 1043 5075
Počet vyseparovaných vriec za rok 2017:
Plasty Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
2552 814 1016 4382
Počet vyseparovaných vriec za rok 2016:
Plasty Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
2545 972 975 4492
Počet vyseparovaných vriec za rok 2015:
Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
2530 859 668 4057
Počet vyseparovaných vriec za rok 2014:
Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky Spolu
1747 744 621 3112

Počet vyseparovaných vriec za rok 2013:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
2448 795 298

Počet vyseparovaných vriec za rok 2012:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
3084 607 93

Počet vyseparovaných vriec za rok 2011:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
2541 643 440

Počet vyseparovaných vriec za rok 2010:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
2382 664 583

Počet vyseparovaných vriec za rok 2009:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
1868 622 672

Počet vyseparovaných vriec za rok 2008:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
1921 608 644

Počet vyseparovaných vriec za rok 2007:

Plastové fľaše Plasty z kúpeľne Tetrapaky
1067

275

328