Navigácia

Obsah

Názov:     

Obec Dolný Hričov

Sídlo:

Osloboditeľov 131/35, 013 41  Dolný Hričov

Kód obce:

517 526

Predmet prevažujúcej činnosti:

Všeobecná verejná správa

Kód prevažujúcej činnosti SK NACE:

84 110

Bankové spojenie:

Prima banka a. s. Žilina

IBAN:

SK39 5600 0000 0002 6187 3002

SWIFT:

KOMASK2X

IČO:

00321257

DIČ:

2020626421

Tel. č. pevná linka OcÚ:

041/557 21 20

Fax:

041/500 32 80

Tel. č. starosta:

0910 907 089

E – mail:

dolnyhricov@gmail.com

Webová stránka:

www.dolnyhricov.sk