Navigácia

Obsah

Cirkev

Farský úrad Dolný Hričov

Osloboditeľov č. 171/36
013 41 Dolný Hričov

tel.: 041/5572100
web: www.dolnyhricov.fara.sk

Správca farnosti:

Mgr. Ondrej Gašica

Výpomocný duchovný:

Mgr. Ján Ninis

 

Administratívne záležitosti môžete vybaviť v kancelárii farského úradu v pracovných dňoch po svätej omši. Ak Vám nevyhovujú uvedené časy, je potrebné si dohodnúť stretnutie telefonicky.

 

Sväté omše vo farskom kostole v Dolnom Hričove:

 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 18:00
streda, sobota: 07:00
nedeľa: 08:00, 10:15
 
V prípade neprítomnosti volajte na tel. číslo 041 / 55 72 100. Hovor bude automaticky premerovaný na mobilný telefón. Aktuálne informácie nájdete na stránke www.dolnyhricov.fara.sk.
 
 
 

Farári, správcovia farnosti a kapláni vo farnosti:

Mgr. Ing. Miloš Gabala (2013 - 2017)
Mgr. Miroslav Sobčák (2007 - 2013)
Vdp. Milan Bričkovský (2012 - 2013)
ICLic. Stanislav Duník (2011 - 2012)
Mgr. Martin Lisík
Mgr. Karol Dobiaš
Mgr. Peter Králik
Mgr. Peter Kuljaček (1999 - 2007)
Mons. ThDr. Viktor Rašovec
Štefan Raček, honorárny dekan (1958 - 1999)
 
 
 

 

 Rímsko - katolícky kostol sv. Michala archanjela        Farský úrad

        Rímsko - katolícky kostol                                 Farský úrad

           sv. Michala archanjela