Navigácia

Obsah

Rozpočty

2016

Záverečný účet Obce Dolný Hričov za rok 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET 2016.pdf Stiahnuté: 39x

2015

Finančný rozpočet rok 2015 - 1. zmena

Rozpočet-r.-2015-1.-zmena.pdf Stiahnuté: 173x

Finančný rozpočet rok 2015 - 2. zmena

Rozpočet-r.-2015-2.-zmena.pdf Stiahnuté: 176x

Finančný rozpočet rok 2015 - 3. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-3.-zmena-rozpočtu.pdf Stiahnuté: 159x

Finančný rozpočet rok 2015 - 4. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-4.-zmena-rozpočtu.pdf Stiahnuté: 165x

Finančný rozpočet rok 2015 - 5. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-5.-zmena.pdf Stiahnuté: 167x

Finančný rozpočet rok 2015 - 6. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-6.-zmena.pdf Stiahnuté: 175x

Finančný rozpočet rok 2015 - hlavné kategórie

Rozpočet-r.-2015-hlavné-kategórie.pdf Stiahnuté: 160x

Výročná správa Obce Dolný Hričov za konsolidovaný celok za rok 2015

Výročná-konsolidovana-správa-r.2015-DH.doc Stiahnuté: 186x

Záverečný účet Obce Dolný Hričov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný-účet-Obce-Dolný-Hričov-a-rozpočtové-hodpodárenie-za-rok-2015.doc Stiahnuté: 165x

2014

Dolný Hričov rozpočet 2014

D.H.rozpočet-2014-7stlpcov.xls Stiahnuté: 142x

Rozpočet r. 2014-2016 - hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-2016-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 158x

Rozpočet r.2014 -1. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-1.zmena-hlavné-kategórie1.xlsx Stiahnuté: 149x

Rozpočet r.2014 -2. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-2.-zmena-hlavné-kategórie1.xlsx Stiahnuté: 138x

Rozpočet r.2014 -3. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-3.zmena-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 144x

Rozpočet r.2014 -4. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-4.zmena-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 142x

Rozpočet r.2014 -5. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-5.zmena-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 147x

Výročná správa Obce Dolný Hričov za konsolidovaný celok za rok 2014

Výročná-konsolidovana-správa-r.2014-DH.doc Stiahnuté: 162x

Záverečný účet Obce Dolný Hričov a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

ZÁVEREČNÝ-ÚČET-rok-2014.pdf Stiahnuté: 147x

2013

NÁVRH - ZÁVEREČNÝ ÚČET 2013 (.doc)

ZÁVEREČNÝ-ÚČET-2013-.tmp_1.doc Stiahnuté: 131x

Stránka