Navigácia

Obsah

Rozpočty

2017

Záverečný účet obce Dolný Hričov k 31.12.2017

Záverečný účet Obce Dolný Hričov a rozpočtové hospodárenie za rok 2017.pdf Stiahnuté: 3x

2016

Finančný rozpočet na roky 2016 - 2018

Finančný-rozpočet-na-roky-2016-2018.pdf Stiahnuté: 193x

Finančný rozpočet rok 2016

Finančný-rozpočet-rok-2016.pdf Stiahnuté: 129x

Finančný rozpočet rok 2016 + ZŠ s MŠ Dolný Hričov

Finančný-rozpočet-rok-2016-ZŠ-s-MŠ-Dolný-Hričov.pdf Stiahnuté: 112x

Finančný rozpočet rok 2016 1. - 5. zmena + skutočnosť aj ZŠ s MŠ Dolný Hričov

Finančný-rozpočet-r.-2016-zmeny-a-skutočnosť-aj-ZŠ-s-MŠ-Dolný-Hričov.pdf Stiahnuté: 137x

2015

Finančný rozpočet rok 2015 - 1. zmena

Rozpočet-r.-2015-1.-zmena.pdf Stiahnuté: 117x

Finančný rozpočet rok 2015 - 2. zmena

Rozpočet-r.-2015-2.-zmena.pdf Stiahnuté: 126x

Finančný rozpočet rok 2015 - 3. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-3.-zmena-rozpočtu.pdf Stiahnuté: 112x

Finančný rozpočet rok 2015 - 4. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-4.-zmena-rozpočtu.pdf Stiahnuté: 118x

Finančný rozpočet rok 2015 - 5. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-5.-zmena.pdf Stiahnuté: 115x

Finančný rozpočet rok 2015 - 6. zmena

Finančný-rozpočet-r.-2015-6.-zmena.pdf Stiahnuté: 115x

Finančný rozpočet rok 2015 - hlavné kategórie

Rozpočet-r.-2015-hlavné-kategórie.pdf Stiahnuté: 109x

Výročná správa Obce Dolný Hričov za konsolidovaný celok za rok 2015

Výročná-konsolidovana-správa-r.2015-DH.doc Stiahnuté: 121x

Záverečný účet Obce Dolný Hričov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný-účet-Obce-Dolný-Hričov-a-rozpočtové-hodpodárenie-za-rok-2015.doc Stiahnuté: 118x

2014

Dolný Hričov rozpočet 2014

D.H.rozpočet-2014-7stlpcov.xls Stiahnuté: 102x

Rozpočet r. 2014-2016 - hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-2016-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 98x

Rozpočet r.2014 -1. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-1.zmena-hlavné-kategórie1.xlsx Stiahnuté: 100x

Rozpočet r.2014 -2. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-2.-zmena-hlavné-kategórie1.xlsx Stiahnuté: 97x

Rozpočet r.2014 -3. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-3.zmena-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 100x

Rozpočet r.2014 -4. zmena-hlavné kategórie

Rozpočet-r.2014-4.zmena-hlavné-kategórie.xlsx Stiahnuté: 97x

Stránka