Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Životné prostredie

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov Stiahnuté: 260x | 06.06.2018

Evidencia obyvateľov

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt Stiahnuté: 123x | 08.08.2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 121x | 29.05.2017

Miestne dane a poplatky

Dohoda spoluvlastnikov pri podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 129x | 31.05.2017

Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 171x | 29.05.2017

Matrika

Zápis o narodení Stiahnuté: 118x | 29.05.2017

Zápis o uzavretí manželstva Stiahnuté: 148x | 29.05.2017

Zápis o úmrtí Stiahnuté: 135x | 29.05.2017

Stránka