Navigácia

Obsah

Tlačivá a formuláre

Životné prostredie

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov Stiahnuté: 851x | 06.06.2018

Evidencia obyvateľov

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt Stiahnuté: 150x | 08.08.2018

Návrh na zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 152x | 29.05.2017

Miestne dane a poplatky

Dohoda spoluvlastnikov pri podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 172x | 31.05.2017

Vznik a zánik daňovej povinnosti Stiahnuté: 249x | 29.05.2017

Matrika

Zápis o narodení Stiahnuté: 161x | 29.05.2017

Zápis o uzavretí manželstva Stiahnuté: 183x | 29.05.2017

Zápis o úmrtí Stiahnuté: 164x | 29.05.2017

Stránka