Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 12. 2021

Dodatok č.3 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 0522021 Sm

3

Neuvedené

AGRA s.r.o. Martin

Obec Dolný Hričov

6. 12. 2021

Zmluva o dielo 03.12.2021 - Hydroizomat Vladimír Malych

03122021

47 978,05 EUR Štyridsaťsedemtisícdeväťstosedemdesiatosemeur 05/100

Hydroizomat- Vladimír Malych

Obec Dolný Hričov

6. 12. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. E 1622 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

1

neuvedené

Environmentálny fond

Obec Dolný Hričov

26. 11. 2021

Zmluva č. E 1622 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

E162208U03

75 000,00 EUR Sedemdesiatpäťtisíceur

Environmentálny fond

Obec Dolný Hričov

25. 11. 2021

Zámenná zmluva uzatvorená podľa § 611 a násl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka

22112021

bez finančného vyrovnania

Viera Hrobáriková

Obec Dolný Hričov

19. 11. 2021

Dodatok č. 2 ku KÚPNEJ ZMLUVE č.052-2021 Sm

Dodatok č.2

neuvedený

AGRA s.r.o. Martin

Obec Dolný Hričov

2. 11. 2021

Dohoda č. 21-25-012-43 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5 zákona č.417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

21/25/012/43

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

2. 11. 2021

Dohoda č. 21-25-010-55 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods. 5 písm. b) ods.11,§ 26 ods.2 písm. g)

21/25/010/55

neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

26. 10. 2021

Dodatok č.1 ku KÚPNEJ ZMLUVE

Dodatok č.1

neuvedená

Agra s.r.o.

Obec Dolný Hričov

12. 10. 2021

Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1561/2013

1

365,00 EUR Tristošesťdesiatpäťeur

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

12. 10. 2021

Dohoda medzi stavebnými úradmi začlenenými do Spoločného stavebného úradu so sídlom v Bytči

01072021

neuvedené

Spoločný stavebný úrad

Obec Dolný Hričov

6. 10. 2021

Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku

3100022022

89,14 EUR Osemdesiatdeväťeur štnásťcentov / MWh

Pow-en, a.s.

Obec Dolný Hričov

4. 10. 2021

Zmluva o prenájme tlačových zariadení č. 04-20.09.2021-046

04/20.09.2021/046

39,00 EUR Tridsaťdeväťeur/mesiac

Z+M servis a.s.

Obec Dolný Hričov

24. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí služby Magio Televizia cez Internet

2406202102

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

14. 9. 2021

KÚPNA ZMLUVA č.052/2021 Sm

052/2021 Sm

83 256,00 EUR osemdesiattri tisíc dvestopäťdesiatšesť eur

AGRA s.r.o. Martin

Obec Dolný Hričov

3. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26/2021/OE/HP/1,58

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťstoeur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

20. 8. 2021

Nájomná zmluva uzatvorená podľa ustanovení §663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

18082021

nepeňažná forma nájmu

Ing. Matej Matúšek

Obec Dolný Hričov

20. 8. 2021

Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 052/2021 Sm.zo dňa 17.08.2021

1774/2021

neuvedené

Agra s.r.o.

Obec Dolný Hričov

17. 8. 2021

Kúpna zmluva č.052/2021 Sm.

052/2021 Sm.

83 256,00 EUR Osemdesiattritisícdvestopäťdesiatšesťeur

Agra s.r.o.

Obec Dolný Hričov

13. 8. 2021

Zmluva o grantovom účte

13082021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

27. 7. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

23072021

10,00 EUR Desaťeur

Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

9. 7. 2021

Darovacia zmluva v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka

28062021

500,00 EUR Päťstoeur

ERSTE GROUP IMMORENT Slovensko s. r. o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava

Obec Dolný Hričov

24. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

24062021

3,94 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

9. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hlboké nad Váhom

25052021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hlboké nad Váhom

Obec Dolný Hričov

7. 6. 2021

Kúpna zmluva 2410587442 podľa § 409 a nasl. zákona č. 513-1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2410587442

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosemeur

O2 Slovakia s.r.o, Bratislava

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 126-150 z 474

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Fax: 041 / 500 32 80
Email: dolnyhricov@gmail.com

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:42
TÝŽDEŇ:998
CELKOM:549808