Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

24,00 EUR Kontrola dát v roamingu

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

13. 6. 2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

18.05.2022-1

Neuvedené

Stredná odborná škola poľnohodpodárstva a služieb na vidieku

Obec Dolný Hričov

13. 6. 2022

Zmluva o poskytnutí grantu č. SEeo22_24

SEeo22_24

4 997,00 EUR Povolená doba čerpania grantu je obdobie od do 30.09.2022. 1. splátka 3497,90 € do 14 pracovných dní (ďalej len PD) od uzavretia zmluvy a 2. splátka 1499,10 € do 14 PD od splnenia záväzku poddľa článku IV. zmluvy.

Nadácia Pontis

Obec Dolný Hričov

13. 6. 2022

Zmluva o dielo

08062022

17 449,92 EUR 1. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena pevná a maximálna a to vo výške 14.541,60 EUR bez DPH, t.j. 17.

MONSTAP ST s. r. o.

Obec Dolný Hričov

31. 5. 2022

Zmluva o prevode vlastníctva

02464/2021-PKZP-K40261/21.00

1 274,72 EUR

Slovenský pozemkový fond

Obec Dolný Hričov

31. 5. 2022

Zmluva o nájme bytu

01062022

201,73 EUR nájomné vrátane úhrady za správu a preddavky na úhradu za plnenia poskytované užívaním bytu

Kováčik Lukáš a Kováčiková Vanesa

Obec Dolný Hričov

27. 5. 2022

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 ZA1/AC/ZAM/2022/28174/10

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

26. 5. 2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v obci Dolný Hričov

20052022

100 000,00 EUR Finančné prostriedky z rozpočtu SFZ v maximálnej výške 10 000,00 €.

Slovenský futbalový zväz

Obec Dolný Hričov

13. 5. 2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

13052022

10,00 EUR

Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

10. 5. 2022

Darovacia zmluva

KRHZ-ZA-VO-302-016/2022

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

10. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania

27042022

Neuvedené

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Obec Dolný Hričov

6. 5. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu

06052022

162,21 EUR

Ján Feranc, Iveta Ferancová

Obec Dolný Hričov

3. 5. 2022

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

02052022

70,00 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

3. 5. 2022

Zmluva č. 3220450 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

3220450

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Hričov

28. 4. 2022

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

28042022

podľa platného VZN obce Dolný Hričov č. 2/2018

Mária Mihálková

Obec Dolný Hričov

14. 4. 2022

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

14042022

podľa platného VZN obce Dolný Hričov č. 2/2018

Ján Hrobárik

Obec Dolný Hričov

4. 4. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

04042022

Neuvedené

Stredoslovenská energetika, a. s.

Obec Dolný Hričov

1. 4. 2022

ZMLUVA O NÁJME BYTU uzavretá podľa ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Hričov

01042022

202,92 EUR Dvestodva eur deväťdesiatdva centov

Mgr. Andrea Škutová

Obec Dolný Hričov

25. 3. 2022

Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny

21032022

Neuvedené

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov

21. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

20221022022

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

3. 2. 2022

Kúpna zmluva

03022022

160,00 EUR Jednostošesťdesiat eur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

24. 1. 2022

Zmluva o zriadení vecného bremena v zmysle § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka a § 19 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.,z.

05272/2020-PKZO-B40

50,00 EUR Päťdesiateur

Slovenský pozemkový fond, Žilinská univerzita a Železnice Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

20. 1. 2022

Dohoda o ukončení Zmluvy č. 3100022022 o dodávke elektriny vrátane zodpovednosti za odchýlku

20012022

Neuvedené

Pow-en, a.s.

Obec Dolný Hričov

19. 1. 2022

ZMLUVA O NÁJME BYTU uzavretá podľa ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Hričov

01012022

142,38 EUR Jednostoštyridsaťdvaeur 38/100

Mária Sládečková

Obec Dolný Hričov

19. 1. 2022

ZMLUVA O NÁJME BYTU uzavretá podľa ust. § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolný Hričov

01012022

175,75 EUR Jednostosedemdesiatpäťeur 75/100

Jana Krajčiová

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 76-100 z 492

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Fax: 041 / 500 32 80
Email: dolnyhricov@gmail.com

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:46
TÝŽDEŇ:619
CELKOM:577059