Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 11. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

27112018

1 100,50 EUR Jedentisícsto eur päťdesiat centov

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

20. 11. 2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

20112018

Neuvedené

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

20. 11. 2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

KD - 20112018

Neuvedené

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

1. 11. 2018

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy

01112018

Neuvedené

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

25. 10. 2018

Dodatok č. 7 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 02/027/12, Municipálny úver - Superlinka

Dodatok č. 7

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

24. 10. 2018

Nájomná zmluva

24102018

2 300,00 EUR Dvetisíctristo eur

Obchod s palivami, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

24. 10. 2018

Dohoda číslo 18/25/52A/173

18/25/52A/173

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

9. 10. 2018

Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti

0220180211

600,00 EUR Šesťsto eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

1. 10. 2018

Poistná zmluva

5190044468

13,28 EUR Trinásť eur dvadsaťosem centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Obec Dolný Hričov

23. 8. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

23082018

Neuvedené

Ing. Mária Kasmanová

Obec Dolný Hričov

23. 8. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 1

Neuvedené

Ing. Mária Kasmanová

Obec Dolný Hričov

9. 8. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

V3/2018/HP18

2 017,00 EUR Dvetisícsedemnásť

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

31. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2018/OŠaŠ/HP/1.16

956,80 EUR Deväťstopäťdesiatšesť eur osemdesiat centov

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

17. 7. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018

17072018

11 424,00 EUR Jedenásťtisícštyristodvadsaťštyri eur

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

17. 7. 2018

Kúpna zmluva

17072018

1 100,50 EUR Jedentisícstopäťdesiat eur

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

16. 7. 2018

Darovacia zmluva

16072018

100,00 EUR Jednosto eur

Hanuliak, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

16. 7. 2018

Darovacia zmluva

16072018

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Pozemkové spoločenstvo "Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov"

Obec Dolný Hričov

10. 7. 2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

10072018

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

2. 7. 2018

Darovacia zmluva

02072018

600,00 EUR Šesťsto eur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

28. 6. 2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

28062018

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

26. 6. 2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

26062018

Neuvedené

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

25. 6. 2018

Darovacia zmluva

25062018

100,00 EUR Jednosto eur

DRR, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

22. 6. 2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena

22062018

Neuvedené

Eva Janičíková

Obec Dolný Hričov

21. 6. 2018

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy

21062018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Dolný Hričov

18. 6. 2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-ZA-307/2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 401-425 z 469

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Fax: 041 / 500 32 80
Email: dolnyhricov@gmail.com

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:232
TÝŽDEŇ:710
CELKOM:534594