Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 4. 2020

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300130997

151,20 EUR Jednostopäťdesiatjeden eur dvadsať centov

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov

18. 3. 2020

Zmluva č. 3200522 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3200522

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dolný Hričov

11. 3. 2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

03032020

neuvedená

SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Dolný Hričov

27. 2. 2020

Zmluva KD Ochotnícke divadlo na zákrute

24022020

podľa platného VZN

Ochotnícke divadlo na zákrute

Obec Dolný Hričov

19. 2. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.06.2016

Dodatok č. 3

neuvedená

NATUR-PACK, a. s.

Obec Dolný Hričov

11. 2. 2020

Protokol č. 49/2019 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov

49/2019

Neuvedené

Obec Dolný Hričov

Okresný úrad Žilina

28. 1. 2020

Autorská zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z.

16012020

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

RNDr. Peter Koleda, PhD

Obec Dolný Hričov

28. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

27012020

podľa platného VZN

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

28. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

27012020

podľa platného VZN

Ing. Peter Zelník, predseda ŠK Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

24. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD,jeho zariadenia a inventáru

23012020

podľa platného VZN

Mgr. Katarína Cigániková

Obec Dolný Hričov

17. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

07012020

podľa platného VZN

Ján Hrobárik

Obec Dolný Hričov

23. 12. 2019

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

23122019

bezplatne

Oľga Cigániková

Obec Dolný Hričov

17. 12. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 17.12.2019 uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

17122019

11 664,77 EUR Jedenásťtisícšesťstošesťdesiatštyrieur sedemdesiatsedem centov

Štefánia Chlebúchová

Obec Dolný Hričov

13. 12. 2019

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

13122019

45,00 EUR Štyridsaťpäťeur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

2. 12. 2019

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. zákona č. 513-1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov

01072019

60,00 EUR Šesťdesiat eru

Proval s.r.o.

Obec Dolný Hričov

21. 11. 2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

20112019

podľa platného VZN

Ján Surovčík

Obec Dolný Hričov

12. 11. 2019

Dohoda č. 19-25-010-96 uzatvorená podľa § 10 ods. 11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení

19/25/010/96

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

12. 11. 2019

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena

12112019

Neuvedené

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

8. 11. 2019

Kúpna zmluva zo dňa 08.11.2019 podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

08112019

103,05 EUR Jednostotri eurá päť centov

Ing. Jozef Vršanský

Obec Dolný Hričov

6. 11. 2019

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

06112019

podľa platného VZN

Občianske združenie SUPEROČKO

Obec Dolný Hričov

5. 11. 2019

Nájomná zmluva o nájme podielov spoločnej nehnuteľnosti uzavretá podľa zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení a § 663 Občianskeho zákonníka

04112019

1,00 EUR Jedno euro

Bývalí urbárnici obce Peklina

Obec Dolný Hričov

29. 10. 2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

22102019

podľa platného VZN

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

29. 10. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/HP/5

1/2019/OŠaŠ/HP/5

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

18. 10. 2019

Nájomná zmluva č. 30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI

30201/NZ-216/2019/Dolný Hričov/166/SI

443,90 EUR Štyristoštyridsaťtri eur a deväťdesiat centov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

11. 10. 2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

11102019

podľa platného VZN

Eva Kavecká

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 351-375 z 542

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Email: dolnyhricov@gmail.com

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:81
TÝŽDEŇ:2071
CELKOM:706054