Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 8. 2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 03.08.2020

03082020

458,00 EUR Štyristopäťdesiatosemeur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

10. 8. 2020

Zmluva o budúcom zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník

31072020

neuvedené

Marián Frnčo a Eva Frnčová

Obec Dolný Hričov

30. 7. 2020

Zmluva o prenájme kultúrneho domu a jeho inventáru

30072020

podľa platného VZN

Adam Šimák

Obec Dolný Hričov

30. 7. 2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo dňa 30.07.2020

30072020

1,00 EUR Jednoeuro

Roman Družkovský a Elena Družkovská

Obec Dolný Hričov

27. 7. 2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo dňa 27.07.2020

27072020

7 004,43 EUR Sedemticísštyrieur štyridsaťtricentov

Miroslav Možješ a Jana Možješová

Obec Dolný Hričov

22. 7. 2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa §588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

22072020

1,00 EUR Jednoeuro

Poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

10. 6. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov a ustanovení

24042020

110,00 EUR Jednostodesať eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

18. 5. 2020

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-1-5-2020-SK

neuvedená

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

18. 5. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www.stránok na CUET

CUET-1-5-2020-SK

1 035,00 EUR Jedentisíctridsaťpäť eur

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

7. 5. 2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

04052020

13,00 EUR Trinásť eur

Ervín Schmieger

Obec Dolný Hričov

7. 5. 2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

29042020

3,00 EUR Tri eurá

Ján Hrazdíra

Obec Dolný Hričov

7. 5. 2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorv a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2020/941

19,05 EUR devätnásť eur päť centov

TVILAN s.r.o.

Obec Dolný Hričov

7. 5. 2020

Kúpna zmluva v zmysle § 588 nasl.Občianskeho zákonníka

04052020

350,00 EUR Tristopäťdesiateur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

8. 4. 2020

Dodatok k Zmluve č. 413/2016 o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely

413/2016

562,79 EUR päťstošesťdesiatdvaeur sedemdesiatdeväť centov

AGROFIN poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

3. 4. 2020

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300130997

151,20 EUR Jednostopäťdesiatjeden eur dvadsať centov

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov

18. 3. 2020

Zmluva č. 3200522 o poskytovaní dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3200522

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dolný Hričov

11. 3. 2020

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

03032020

neuvedená

SEVAK-Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Obec Dolný Hričov

27. 2. 2020

Zmluva KD Ochotnícke divadlo na zákrute

24022020

podľa platného VZN

Ochotnícke divadlo na zákrute

Obec Dolný Hričov

19. 2. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 20.06.2016

Dodatok č. 3

neuvedená

NATUR-PACK, a. s.

Obec Dolný Hričov

11. 2. 2020

Protokol č. 49/2019 o prechode vlastníctva, postúpení majetkových práv a záväzkov

49/2019

Neuvedené

Obec Dolný Hričov

Okresný úrad Žilina

28. 1. 2020

Autorská zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa § 91 zákona č. 185/2015 Z.z.

16012020

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

RNDr. Peter Koleda, PhD

Obec Dolný Hričov

28. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

27012020

podľa platného VZN

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

28. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

27012020

podľa platného VZN

Ing. Peter Zelník, predseda ŠK Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

24. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD,jeho zariadenia a inventáru

23012020

podľa platného VZN

Mgr. Katarína Cigániková

Obec Dolný Hričov

17. 1. 2020

Zmluva o prenájme KD, jeho zariadenia a inventáru

07012020

podľa platného VZN

Ján Hrobárik

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 326-350 z 531

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Fax: 041 / 500 32 80
Email: dolnyhricov@gmail.com

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:285
TÝŽDEŇ:1464
CELKOM:683999