Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Detail zmluvy 17.05.2023-1

Číslo zmluvy:
17.05.2023-1
Názov:
Nájomná zmluva
Predmet zmluvy:
Predmetom nájomnej zmluvy sú podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sú v zmysle § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z.z. v správe a nakladaní prenajímateľa a tvoria podiel na spoločnej nehnuteľnosti parcela E KN parcelné č. 347/3 záhrada o výmere 227 m2, v k.ú. Dolný Hričov, obec Dolný Hričov, okres Žilina v rozsahu novovytvorenej parcely CKN parc. č. 554/9 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2 podľa geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou GeoTerrain s.r.o., číslo 289/2020, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom dňa 30.11.2020 pod č. G1-2499/2020, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „Predmet nájmu“).
Cena:
1,00 EUR
1. Zmluvná strana:
Obec Dolný Hričov
2. Zmluvná strana:
Pozemkové spoločenstvo "Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov"
IČO:
31940137
DIČ:
2020442688
Adresa:
013 41 Dolný Hričov
Meno podpisujúcej osoby:
Ing. Peter Zelník
Funkcia podpisujúcej osoby:
starosta
Dátum zverejnenia:
30. 5. 2023
Dátum účinnosti zmluvy:
17. 5. 2023
Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy:
17. 5. 2023
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Fax: 041 / 500 32 80
Email: dolnyhricov@gmail.com

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:159
TÝŽDEŇ:1725
CELKOM:666279