Menu
Obec Dolný Hričov
Dolný Hričov

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 9. 2021

KÚPNA ZMLUVA č.052/2021 Sm

052/2021 Sm

83 256,00 EUR osemdesiattri tisíc dvestopäťdesiatšesť eur

AGRA s.r.o. Martin

Obec Dolný Hričov

3. 9. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

26/2021/OE/HP/1,58

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťstoeur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

20. 8. 2021

Nájomná zmluva uzatvorená podľa ustanovení §663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

18082021

nepeňažná forma nájmu

Ing. Matej Matúšek

Obec Dolný Hričov

20. 8. 2021

Odstúpenie od kúpnej zmluvy č. 052/2021 Sm.zo dňa 17.08.2021

1774/2021

neuvedené

Agra s.r.o.

Obec Dolný Hričov

17. 8. 2021

Kúpna zmluva č.052/2021 Sm.

052/2021 Sm.

83 256,00 EUR Osemdesiattritisícdvestopäťdesiatšesťeur

Agra s.r.o.

Obec Dolný Hričov

13. 8. 2021

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

27. 7. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

23072021

10,00 EUR Desaťeur

Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

9. 7. 2021

Darovacia zmluva v zmysle § 628-630 Občianskeho zákonníka

28062021

500,00 EUR Päťstoeur

ERSTE GROUP IMMORENT Slovensko s. r. o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava

Obec Dolný Hričov

9. 6. 2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

04062021

podľa platného VZN 2/2018

Štefan Brežný

Obec Dolný Hričov

9. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hlboké nad Váhom

25052021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hlboké nad Váhom

Obec Dolný Hričov

7. 6. 2021

Kúpna zmluva 2410587442 podľa § 409 a nasl. zákona č. 513-1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2410587442

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosemeur

O2 Slovakia s.r.o, Bratislava

Obec Dolný Hričov

3. 6. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hlboké nad Váhom 07.04.2021

07042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hlboké nad Váhom

Obec Dolný Hričov

1. 6. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/ZoVB-011/2021/Dolný Hričov/0166/DPP/638-00.1

30201/ZoVB-011/2021/Dolný Hričov/01

2 146,84 EUR Dvetisícjednostoštyridsaťšesťeur osemdesiatštyricentov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

27. 5. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

1

neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolný Hričov

27. 5. 2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

SITB-OO2-2020/001450-001

bezplatne

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

20. 5. 2021

Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka

05052021

35 000,00 EUR Tridsaťpäťtisíceur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Dolný Hričov

14. 5. 2021

Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená v zmysle zákona č. 513-1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 79-2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19042021

5,50 EUR 5.50 €/kg

Spoločnosť SANAMEDO s.r.o.

Obec Dolný Hričov

14. 5. 2021

Zmluva č. 321 0448 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3210448

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Hričov

11. 5. 2021

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

23032021

1,00 EUR Jednoeuro

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov a investor Mgr. Peter Haviar

4. 5. 2021

Nájomná zmluva (pozemok) uzavretá podľa ust.par. 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

0220210331-000-00

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

4. 5. 2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena TANK-O-MAT Invest a.s.

30032021

1,40 EUR Jednoeuro štyridsať centov/ m2

TANK-O-MAT Invest, a.s. Bratislava

Obec Dolný Hričov

3. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Brezany 30.04.2021

30042021

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Brezany

Obec Dolný Hričov

3. 5. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.026/2019

1-2021

Neuvedené

VJ Control s.r.o.

Obec Dolný Hričov

30. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hričovské Podhradie 30.04.2021

30042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

30. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 30.04.2021

30042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 335

Zverejňovanie

Kontakty

Obecný úrad Dolný Hričov
Osloboditeľov 131/35
013 41 Dolný Hričov

Tel: 041 / 557 21 20
Fax: 041 / 500 32 80
Email: dolnyhricov@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok 7,30-12,00 12,30-15,30
Utorok 7,30-12,00 12,30-15,30
Streda 7,30-12,00 12,30-18,00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7,30- 12,30

Naturpack

Naturpack

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 159
TÝŽDEŇ: 763
CELKOM: 396713