Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 09.03.2021

09032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

11.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 08.03.2021

08032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Svederník

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 05.03.2021

05032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hričovské Podhradie 04.03.2021

04032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 05.03.2021

05032021

50,00 EUR Päťdesiateur +refundácia mzdových nákladov

Obec Svederník

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Paština Závada 04.03.2021

04032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Paština Závada

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Brezany 03.03.2021

03032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Brezany

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 03.03.2021

03032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

05.03.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hôrky 05.03.2021

05032021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hôrky

Obec Dolný Hričov

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Paština Závada 25.02.2021

25022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Paština Závada

Obec Dolný Hričov

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hôrky 25.02.2021

25022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hôrky

Obec Dolný Hričov

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 26.02.2021

26022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 25.02.2021

25022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hričovské Podhradie 25.02.2021

25022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

26.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 25.02.2021

25022021

50,00 EUR Paťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Svederník

Obec Dolný Hričov

23.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hlboké nad Váhom 23.02.2021

23022021

refundácia mzdových nákladov a ostatné náklady súvisiace so spracovaním údajov do databázy

Obec Hlboké nad Váhom

Obec Dolný Hričov

23.02.2021

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb

23022021

300,00 EUR Tristoeur + DPH/ úkon právnej služby

JUDr. Michaela Poláčková LL.M.

Obec Dolný Hričov

19.02.2021

Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení 19.02.2021

19022021

5,5€ za kg

Spoločnosť SANAMEDO s.r.o.

Obec Dolný Hričov

19.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 19.02.2021

19022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Brezany 18.02.2021

18022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Brezany

Obec Dolný Hričov

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 18.02.2021

18022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Svederník

Obec Dolný Hričov

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hričovské Podhradie 18.02.2021

18022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 17.02.2021

17022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hôrky 18.02.2021

18022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hôrky

Obec Dolný Hričov

18.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Paština Závada 18.02.2021

18022021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Paština Závada

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: