Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Danka Kramarová, Maroš Kramara

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Beáta Salášková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Bc. Michaela Capandová, Ing. Michal Capanda

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Anna Zadubanová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Adam Šimák

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Štefan Brežný, Adela Brežná

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Roman Sládek, Mária Sládková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Renáta Kováčová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Peter Cigánik, Oľga Cigániková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Pavol Kahát, Miroslava Kahátová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

MUDr. Katarína Hartelová, Bc. Pavol Hartel

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Miroslava Mitašová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Mgr. Andrea Škutová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Martin Melicherík, Martina Melicheríková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Ján Feranc, Iveta Ferancová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Igor Kratochvíl, Zuzana Kratochvílová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

František Polko, Janka Polková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Dagmar Langerová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Boris Sládeček, Simona Belanová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Anton Uhliarik, Žaneta Uhliariková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Alena Fedorová

Obec Dolný Hričov

21.12.2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

21122018

Neuvedené

Oľga Cigániková

Obec Dolný Hričov

11.12.2018

Zmluva č. 30201/ZoNZVB007/2017/SO-521-00/Dolný Hričov/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

30201/ZoNZVB007/2017/SO-521-00/Dolný Hričov/166/Sl

8 306,36 EUR Osemtisíctristošesť eur tridsaťšesť centov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

06.12.2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

06122018

Neuvedené

Mária Mihálková

Obec Dolný Hričov

05.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

05122018

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: