Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Pavol Kahát, Miroslava Kahátová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

MUDr. Katarína Hartelová, Bc. Pavol Hartel

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Miroslava Mitašová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Mgr. Andrea Škutová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Martin Melicherík, Martina Melicheríková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Ján Feranc, Iveta Ferancová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Igor Kratochvíl, Zuzana Kratochvílová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

František Polko, Janka Polková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Dagmar Langerová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Boris Sládeček, Simona Belanová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Anton Uhliarik, Žaneta Uhliariková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Alena Fedorová

Obec Dolný Hričov

21.12.2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

21122018

Neuvedené

Oľga Cigániková

Obec Dolný Hričov

11.12.2018

Zmluva č. 30201/ZoNZVB007/2017/SO-521-00/Dolný Hričov/166/Sl o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

30201/ZoNZVB007/2017/SO-521-00/Dolný Hričov/166/Sl

8 306,36 EUR Osemtisíctristošesť eur tridsaťšesť centov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

06.12.2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

06122018

Neuvedené

Mária Mihálková

Obec Dolný Hričov

05.12.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

05122018

Neuvedené

MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

Obec Dolný Hričov

27.11.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

27112018

1 100,50 EUR Jedentisícsto eur päťdesiat centov

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

20.11.2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

20112018

Neuvedené

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

20.11.2018

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

KD - 20112018

Neuvedené

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

01.11.2018

Dohoda o zrušení kúpnej zmluvy

01112018

Neuvedené

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

25.10.2018

Dodatok č. 7 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 02/027/12, Municipálny úver - Superlinka

Dodatok č. 7

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

24.10.2018

Nájomná zmluva

24102018

2 300,00 EUR Dvetisíctristo eur

Obchod s palivami, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

24.10.2018

Dohoda číslo 18/25/52A/173

18/25/52A/173

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

09.10.2018

Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti

0220180211

600,00 EUR Šesťsto eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

01.10.2018

Poistná zmluva

5190044468

13,28 EUR Trinásť eur dvadsaťosem centov

KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: