Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.12.2017

Darovacia zmluva

15122017

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

14122017

1,00 EUR Jedno euro

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

06.12.2017

Nájomná zmluva

06122017

1,00 EUR Jedno euro

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

09.11.2017

Dodatok č. 4 k zmluve o úvere č. 02/108/02

Dodatok č. 4

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

02.11.2017

Zmluva o dielo

O/124/2017

0,03 EUR

METAL SERVIS Recycling, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

31.10.2017

Nájomná zmluva

31102017

1,00 EUR Jedno euro

Branislav Hoferica

Obec Dolný Hričov

26.10.2017

Nájomná zmluva

26102017

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

BRAS, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

26.10.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 02/027/12 - Dodatok č. 6

Dodatok č. 6

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

26.10.2017

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 02/090/10 - Dodatok č. 6

Dodatok č. 6

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

24.10.2017

Dohoda č. 17/25/010/88

17/25/010/88

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

23.10.2017

Nájomná zmluva (pozemok)

0220170271

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

20.10.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

20102017

15,00 EUR Pätnásť eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

20.10.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

20102017

14,00 EUR Štrnásť eur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

28.09.2017

Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest

2017/Žilina/054/14

6 876,47 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

21.09.2017

Zmluva o nájme pozemku

21092017

1 325,00 EUR Jedentisíctristodvadsaťpäť eur

AGROFIN poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

10.08.2017

Dohoda o spolupráci

Z-D-2017-000927-00

Neuvedené

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov

10.08.2017

Zmluva o výpožičke podperných bodov

Z-D-2017-000926-00

Neuvedené

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov

04.08.2017

Zmluva o prenájme športového areálu, jeho zariadenia a inventáru

04082017

300,00 EUR

Ing. Marián Chamaj

Obec Dolný Hričov

03.08.2017

Zmluva o poskynutí dotácie

V3/2017HP/20

1 140,00 EUR Jedentisícstoštyridsať

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

21.07.2017

Darovacia zmluva

17072017

200,00 EUR

AGROFIN poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

21.07.2017

Darovacia zmluva

11072017

500,00 EUR

ERSTE GROUP IMMORENT Slovensko s. r. o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava

Obec Dolný Hričov

13.07.2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena

13072017

Neuvedené

Ján Hanuliak a Mgr. Viera Hanuliaková

Obec Dolný Hričov

06.07.2017

Darovacia zmluva

06072017

300,00 EUR Tristo

BRS - STAV, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

03.07.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok č. 39011999-3-3

19,99 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

27.06.2017

Dohoda č. 34/§ 50 j/NS 2017

Dohoda č. 34/§ 50j/NS 2017

8 218,42 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: