Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2017

Zmluva o poskynutí dotácie

V3/2017HP/20

1 140,00 EUR Jedentisícstoštyridsať

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

21.07.2017

Darovacia zmluva

17072017

200,00 EUR

AGROFIN poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

21.07.2017

Darovacia zmluva

11072017

500,00 EUR

ERSTE GROUP IMMORENT Slovensko s. r. o., Tomášikova 48, 832 52 Bratislava

Obec Dolný Hričov

14.07.2017

Kúpna zmluva

14072017

500,00 EUR Päťsto

Lukáš Homola

Obec Dolný Hričov

13.07.2017

Zmluva o zriadení práva vecného bremena

13072017

Neuvedené

Ján Hanuliak a Mgr. Viera Hanuliaková

Obec Dolný Hričov

06.07.2017

Darovacia zmluva

06072017

300,00 EUR Tristo

BRS - STAV, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

03.07.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

Dodatok č. 39011999-3-3

19,99 EUR

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

27.06.2017

Dohoda č. 34/§ 50 j/NS 2017

Dohoda č. 34/§ 50j/NS 2017

8 218,42 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

23.06.2017

Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu

Dohoda č. 5938/2017

Neuvedené

SR - LESY SLovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Odštepný závod Považská Bystrica

Obec Dolný Hričov

05.06.2017

Zmluva o dielo uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a KUŽMA group, s. r. o. zo dňa 05. 06. 2017

Zmluva o dielo

4 744,26 EUR

Kužma group., s.r.o.

Obec Dolný Hričov

05.06.2017

Zmluva č. 37148 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a Dobrovoľná požiarna ochrana SR zo dňa 05. 06. 2017

Zmluva č. 37148

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: