Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.08.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

V3/2018/HP18

2 017,00 EUR Dvetisícsedemnásť

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

31.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

1/2018/OŠaŠ/HP/1.16

956,80 EUR Deväťstopäťdesiatšesť eur osemdesiat centov

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

17.07.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2018

17072018

11 424,00 EUR Jedenásťtisícštyristodvadsaťštyri eur

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

17.07.2018

Kúpna zmluva

17072018

1 100,50 EUR Jedentisícstopäťdesiat eur

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

16.07.2018

Darovacia zmluva

16072018

100,00 EUR Jednosto eur

Hanuliak, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

16.07.2018

Darovacia zmluva

16072018

60,00 EUR Šesťdesiat eur

Pozemkové spoločenstvo "Bývalí urbárnici obce Dolný Hričov"

Obec Dolný Hričov

10.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

10072018

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

02.07.2018

Darovacia zmluva

02072018

600,00 EUR Šesťsto eur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

28.06.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

28062018

Neuvedené

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

26.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

26062018

Neuvedené

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

25.06.2018

Darovacia zmluva

25062018

100,00 EUR Jednosto eur

DRR, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

22.06.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena

22062018

Neuvedené

Eva Janičíková

Obec Dolný Hričov

21.06.2018

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy

21062018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Dolný Hričov

18.06.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-ZA-307/2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

11.06.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2018/888

Neuvedené

ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU VIX ŽILINA

Obec Dolný Hričov

04.06.2018

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy

04062018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Dolný Hričov

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

28052018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Dolný Hričov

20.04.2018

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

20042018

1,00 EUR Jedno euro

Eva Janičíková

Obec Dolný Hričov

16.04.2018

ZMLUVA č. 38205

38205

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Hričov

11.04.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve V-3512/2017

Dodatok ku kúpnej zmluve V-3512/2017

Neuvedené

Anna Adamovová, Viktor Adamov

Obec Dolný Hričov

07.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

07032018

1,00 EUR Jedno euro

Združenie priateľov Hričovského hradu

Obec Dolný Hričov

23.02.2018

Zmluva o zriadení práva vecného bremena

23022018

Neuvedené

Nina Pinčíková

Obec Dolný Hričov

21.02.2018

Kúpna zmluva

21022018

1 201,50 EUR Jedentisícdvestojeden eur 50 centov

Eva Kicošová

Obec Dolný Hričov

13.02.2018

Kúpna zmluva

13022018

5 500,00 EUR Päťtisícpäťsto eur

Bc. Janka Kabaštová

Obec Dolný Hričov

01.02.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01022018

118,33 EUR

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: