Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.06.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2018/888

Neuvedené

ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU VIX ŽILINA

Obec Dolný Hričov

04.06.2018

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy

04062018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Dolný Hričov

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

28052018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Dolný Hričov

20.04.2018

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

20042018

1,00 EUR Jedno euro

Eva Janičíková

Obec Dolný Hričov

16.04.2018

ZMLUVA č. 38205

38205

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Hričov

11.04.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve V-3512/2017

Dodatok ku kúpnej zmluve V-3512/2017

Neuvedené

Anna Adamovová, Viktor Adamov

Obec Dolný Hričov

07.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

07032018

1,00 EUR Jedno euro

Združenie priateľov Hričovského hradu

Obec Dolný Hričov

23.02.2018

Zmluva o zriadení práva vecného bremena

23022018

Neuvedené

Nina Pinčíková

Obec Dolný Hričov

21.02.2018

Kúpna zmluva

21022018

1 201,50 EUR Jedentisícdvestojeden eur 50 centov

Eva Kicošová

Obec Dolný Hričov

13.02.2018

Kúpna zmluva

13022018

5 500,00 EUR Päťtisícpäťsto eur

Bc. Janka Kabaštová

Obec Dolný Hričov

01.02.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01022018

118,33 EUR

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

30.01.2018

Servisná zmluva

MKLE2017

98,00 EUR

Velcon spol. s r. o.

Obec Dolný Hričov

15.01.2018

Kúpna zmluva

15012018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Miroslav Dobroň

Obec Dolný Hričov

02.01.2018

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní systému zdru

Neuvedené

NATUR-PACK, a. s.

Obec Dolný Hričov

02.01.2018

Dohoda o poskytnutí dotácie

1/2018

6 993,00 EUR Šesťtisícdeväťstodeväťdesiattri

Športový klub Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

01.01.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o správe počítačovej siete zo dňa 01. 09. 2015

Dodatok č. 3

Neuvedené

TVORIVEC s.r.o., Gorkého 60, 036 01 Martin

Obec Dolný Hričov

15.12.2017

Darovacia zmluva

15122017

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

14122017

1,00 EUR Jedno euro

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

06.12.2017

Nájomná zmluva

06122017

1,00 EUR Jedno euro

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

09.11.2017

Dodatok č. 4 k zmluve o úvere č. 02/108/02

Dodatok č. 4

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

02.11.2017

Zmluva o dielo

O/124/2017

0,03 EUR

METAL SERVIS Recycling, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

31.10.2017

Nájomná zmluva

31102017

1,00 EUR Jedno euro

Branislav Hoferica

Obec Dolný Hričov

26.10.2017

Nájomná zmluva

26102017

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

BRAS, s. r. o.

Obec Dolný Hričov

26.10.2017

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 02/027/12 - Dodatok č. 6

Dodatok č. 6

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

26.10.2017

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 02/090/10 - Dodatok č. 6

Dodatok č. 6

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: