Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.07.2018

Kúpna zmluva

17072018

1 100,50 EUR Jedentisícstopäťdesiat eur

Peter Komačka

Obec Dolný Hričov

10.07.2018

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

10072018

Neuvedené

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

02.07.2018

Darovacia zmluva

02072018

600,00 EUR Šesťsto eur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

26.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

26062018

Neuvedené

Galileo Corporation s. r. o.

Obec Dolný Hričov

22.06.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena

22062018

Neuvedené

Eva Janičíková

Obec Dolný Hričov

21.06.2018

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy

21062018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Dolný Hričov

18.06.2018

Zmluva o výpožičke

KRHZ-ZA-307/2018

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

11.06.2018

Zmluva o prenájme nebytových priestorov a o úhrade za služby spojené s užívaním nebytových priestorov

2018/888

Neuvedené

ŠPORTOVÝ KLUB FUTBALU VIX ŽILINA

Obec Dolný Hričov

04.06.2018

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy

04062018

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

T + T, a.s., Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina

Obec Dolný Hričov

28.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov

28052018

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o., 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Dolný Hričov

20.04.2018

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

20042018

1,00 EUR Jedno euro

Eva Janičíková

Obec Dolný Hričov

16.04.2018

ZMLUVA č. 38205

38205

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Hričov

11.04.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve V-3512/2017

Dodatok ku kúpnej zmluve V-3512/2017

Neuvedené

Anna Adamovová, Viktor Adamov

Obec Dolný Hričov

07.03.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

07032018

1,00 EUR Jedno euro

Združenie priateľov Hričovského hradu

Obec Dolný Hričov

23.02.2018

Zmluva o zriadení práva vecného bremena

23022018

Neuvedené

Nina Pinčíková

Obec Dolný Hričov

21.02.2018

Kúpna zmluva

21022018

1 201,50 EUR Jedentisícdvestojeden eur 50 centov

Eva Kicošová

Obec Dolný Hričov

13.02.2018

Kúpna zmluva

13022018

5 500,00 EUR Päťtisícpäťsto eur

Bc. Janka Kabaštová

Obec Dolný Hričov

01.02.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

01022018

118,33 EUR

Lucia Haluzová

Obec Dolný Hričov

30.01.2018

Servisná zmluva

MKLE2017

98,00 EUR

Velcon spol. s r. o.

Obec Dolný Hričov

15.01.2018

Kúpna zmluva

15012018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Miroslav Dobroň

Obec Dolný Hričov

02.01.2018

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČOVANÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovaní systému zdru

Neuvedené

NATUR-PACK, a. s.

Obec Dolný Hričov

02.01.2018

Dohoda o poskytnutí dotácie

1/2018

6 993,00 EUR Šesťtisícdeväťstodeväťdesiattri

Športový klub Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

01.01.2018

Dodatok č. 3 k zmluve o správe počítačovej siete zo dňa 01. 09. 2015

Dodatok č. 3

Neuvedené

TVORIVEC s.r.o., Gorkého 60, 036 01 Martin

Obec Dolný Hričov

15.12.2017

Darovacia zmluva

15122017

1 000,00 EUR Jedentisíc eur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

14122017

1,00 EUR Jedno euro

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: