Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.06.2021

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

04062021

podľa platného VZN 2/2018

Štefan Brežný

Obec Dolný Hričov

09.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hlboké nad Váhom

25052021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hlboké nad Váhom

Obec Dolný Hričov

07.06.2021

Kúpna zmluva 2410587442 podľa § 409 a nasl. zákona č. 513-1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

2410587442

288,00 EUR Dvestoosemdesiatosemeur

O2 Slovakia s.r.o, Bratislava

Obec Dolný Hričov

03.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hlboké nad Váhom 07.04.2021

07042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hlboké nad Váhom

Obec Dolný Hričov

01.06.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 30201/ZoVB-011/2021/Dolný Hričov/0166/DPP/638-00.1

30201/ZoVB-011/2021/Dolný Hričov/01

2 146,84 EUR Dvetisícjednostoštyridsaťšesťeur osemdesiatštyricentov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

27.05.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

1

neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolný Hričov

27.05.2021

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

SITB-OO2-2020/001450-001

bezplatne

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

20.05.2021

Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka

05052021

35 000,00 EUR Tridsaťpäťtisíceur

Nadácia Spoločne pre región

Obec Dolný Hričov

14.05.2021

Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená v zmysle zákona č. 513-1991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona č. 79-2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

19042021

5,50 EUR 5.50 €/kg

Spoločnosť SANAMEDO s.r.o.

Obec Dolný Hričov

14.05.2021

Zmluva č. 321 0448 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

3210448

3 000,00 EUR Tritisíceur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dolný Hričov

11.05.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby

23032021

1,00 EUR Jednoeuro

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.

Obec Dolný Hričov a investor Mgr. Peter Haviar

04.05.2021

Nájomná zmluva (pozemok) uzavretá podľa ust.par. 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

0220210331-000-00

1 000,00 EUR Jedentisíceur

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

04.05.2021

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena TANK-O-MAT Invest a.s.

30032021

1,40 EUR Jednoeuro štyridsať centov/ m2

TANK-O-MAT Invest, a.s. Bratislava

Obec Dolný Hričov

03.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Brezany 30.04.2021

30042021

50,00 EUR Päťdesiateur

Obec Brezany

Obec Dolný Hričov

03.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.026/2019

1-2021

Neuvedené

VJ Control s.r.o.

Obec Dolný Hričov

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hričovské Podhradie 30.04.2021

30042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

30.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 30.04.2021

30042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

29.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 29.04.2021

29042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

29.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 26.04.2021

26042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Svederník

Obec Dolný Hričov

29.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hôrky 26.04.2021

26042021

50,00 EUR Päťdesiateur+ refundácia mzdových nákladov

Obec Hôrky

Obec Dolný Hričov

28.04.2021

Poistná zmluva poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MOM

11-318327

240,00 EUR Dvestoštyridsaťeur

Union poisťovňa, a.s.

Obec Dolný Hričov

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Paština Závada 22.04.2021

22042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Paština Závada

Obec Dolný Hričov

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 21.04.2021

21042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 21.04.2021

21042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

23.04.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 21.04.2021

19042021

50,00 EUR Päťdesiateur + refundácia mzdových nákladov

Obec Hôrky

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: