Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2021

Zmluva o odbere nebezpečného odpadu uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

20012021

5,50 €/kg bez DPH

Spoločnosť SANAMEDO s.r.o.

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Brezany 21.01.2021

21012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov na zdravotníkov

Obec Brezany

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hričovské Podhradie 20.01.2021

20012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov na zdravotníkov

Obec Hričovské Podhradie

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Ovčiarsko 21.01.2021

21012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákoladov na zdravotníkov

obec Ovčiarsko

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Hôrky 22.01.2021

22012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov na zdravotníkov

Obec Hôrky

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Horný Hričov 21.01.2021

21012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov na zdravotníkov

Obec Horný Hričov

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Paština Závada 21.01.2021

21012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov na zdravotníkov

Obec Paština Závada

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Svederník 22.01.2021

22012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov na zdravotníkov

Obec Svederník

Obec Dolný Hričov

22.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513-1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení s obcou Bitarová 22.01 2021

22012021

130,00 EUR Jednostotridsaťeur + refundácia mzdových nákladov zdravotníkov

Obec Bitarová

Obec Dolný Hričov

14.01.2021

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

12122020

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Dolný Hričov

24.11.2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 22.07.2020

1

Neuvedené

Poľnohospodárske družstvo Dolný Hričov

Obec Dolný Hričov

24.11.2020

Nájomná zmluva uzatvorená podľa ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40-1964 Zb. v znení neskorších predpisov zo dňa 19.11.2020

19112020

1,00 EUR jedno euro

Roman Možješ

Obec Dolný Hričov

24.11.2020

Dohoda č. 20-25-012-35 uzatvorená podľa § 12 ods.3písm.b) bod 5 zákona č.417-2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/25/012/35

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

24.11.2020

Dohoda č. 20-25-010-66 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.11 a nasl. zákona č. 417-2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

20/25/010/66

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Dolný Hričov

09.11.2020

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

12102020

bezplatne

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Dolný Hričov

29.10.2020

Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka

23102020

73,00 EUR Sedemdesiattrieur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

19.10.2020

Servisná a materiálová zmluva na spotrebný materiál, servis a pravidelné prehliadky

055-22/09/2020-04

dohodou, za zhotovené kópie strán alebo dohodnutým mesačným poplatkom

Z+M servis a.s., Martinčekova 15, 821 04 Bratislava

Obec Dolný Hričov

03.09.2020

Zmluva o dodávke plynu

P4015/2020

rozpísaná v zmluve podľa produktu

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Dolný Hričov

14.08.2020

Zmluva o nájme športového areálu

14082020

bezplatne

Bibiána Odváhová

Obec Dolný Hričov

14.08.2020

Zmuva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SEVAK a.s.

096-II-501-VB-2018

96,75 EUR Deväťdesiatšesť eur sedemdesiatpäť centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obec Dolný Hričov

14.08.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby SEVAK a.s.

095-II.-501-VB-2018

121,50 EUR Jednostodvadsaťjeden eur päťdesiat centov

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obec Dolný Hričov

12.08.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa 03.08.2020

03082020

458,00 EUR Štyristopäťdesiatosemeur

Michal Hýll

Obec Dolný Hričov

10.08.2020

Zmluva o budúcom zriadení vecného bremena uzatvorená podľa § 50a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník

31072020

neuvedené

Marián Frnčo a Eva Frnčová

Obec Dolný Hričov

30.07.2020

Zmluva o prenájme kultúrneho domu a jeho inventáru

30072020

podľa platného VZN

Adam Šimák

Obec Dolný Hričov

30.07.2020

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka zo dňa 30.07.2020

30072020

1,00 EUR Jednoeuro

Roman Družkovský a Elena Družkovská

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: