Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru

11102019

podľa platného VZN

Eva Kavecká

Obec Dolný Hričov

09.10.2019

Darovacia zmluva 25092019

25092019

25 000,00 EUR Dvadsaťpäťtisíceur

Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.

Obec Dolný Hričov

01.10.2019

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00,1

ZBZVB-011/2019/Dolný Hričov/DPP/638-00,1

Neuvedené

Doprastav a.s.

Obec Dolný Hričov

18.09.2019

Zmluva o prenájme ŠA - TJ Jablonové

Zmluva o prenájme ŠA - TJ Jablonové

podľa platného VZN

TJ Jablonové

Obec Dolný Hričov

18.09.2019

Zmluva o prenájme ŠA - Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Zmluva o prenájme ŠA - Obecný športový klub Divink

podľa platného VZN

Obecný športový klub Divinka - Lalinok

Obec Dolný Hričov

11.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 11.09.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 11.0

20,89 EUR Dvadsať eur osemdesiatdeväť centov

Slovak Telekom, a. s.

Obec Dolný Hričov

04.09.2019

Zmluva o nájme bytu Krkošková k 01.09.2019

Zmluva o nájme bytu Krkošková k 01.09.2019

170,28 EUR Jednostosedemdesiat eur a dvadsaťosem centov

Katarína Krkošková

Obec Dolný Hričov

28.08.2019

Zmluva o prenájme športového areálu 28082019

Zmluva o prenájme športového areálu 28082019

Neuvedené

Bibiána Odváhová

Obec Dolný Hričov

06.08.2019

Zmluva o nájme bytu Bellušová k 01.08.2019

Zmluva o nájme bytu Bellušová k 01.08.2019

139,25 EUR Jednostotridsaťdeväťeur dvadsaťpäť cetov mesačne

Michaela Bellušová

Obec Dolný Hričov

30.07.2019

Zmluva o dielo zo dňa 11.07.2019

Zmluva o dielo zo dňa 11.07.2019

1 727,00 EUR Jedentisícsedemstodvadsaťsedem eur

MP -VRTY, s.r.o.

Obec Dolný Hričov

18.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-HP-13 Žilinský samosprávny kraj

Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-HP-13 Žilin

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Žilinský samosprávny kraj

Obec Dolný Hričov

17.07.2019

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. grantu v rámci projektu - Program podpory lokálnych konunít - Nadácia COOP JEDNOTA

Dohoda o podmienkach poskytnutia a použitia fin. g

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Nadácia COOP Jednota

Obec Dolný Hričov

08.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti detského ihriska zo dňa 02.07.2019

Zmluva o kontrolnej činnosti detského ihriska zo d

193,20 EUR Jednostodeväťdesiattri eur dvadsať centov

EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, 810 00 Bratislava

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

.Kúpna zmluva č. 24021900429 zo dňa. 04.07.2019

.Kúpna zmluva č. 24021900429 zo dňa. 04.07.2019

15 328,50 EUR Päťnásťtisíctristodvadsaťosem eur päťdesiat centov

Motor- Car Banská Bystrica

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL-19-01422

Zmluva o poskytnutí spotrebného úveru č. LZL-19-01

7 664,25 EUR sedemtisícšesťstošesťdesiatštyri eur 25 centov

Tatra- leasing s.r.o.

Obec Dolný Hričov

04.07.2019

Zmluva o prenájme ŠA, zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme ŠA, zariadenia a inventáru

Neuvedené

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

03.07.2019

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl.zákona č. 40-1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 03.07.2019

Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl.zákona

18 033,34 EUR osemnásťtisíctridsaťtri eur

Libuša Škvaridlová, Anna Kulháňová, Štefánia Kováčiková

Obec Dolný Hričov

02.07.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projekt WIFI PRE TEBA

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspe

11 400,00 EUR jedenásťtisícštyristo eur

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Dolný Hričov

02.07.2019

Zmluva o nájme bytu 01072019

Zmluva o nájme bytu 01072019

185,49 EUR

Marianna Adamusová Hrnčárová

Obec Dolný Hričov

02.07.2019

Zmluva o nájme bytu 01072019

Zmluva o nájme bytu 01072019

157,34 EUR

Pavol Kahát, Miroslava Kahátová

Obec Dolný Hričov

17.06.2019

Zmluva o dielo č. 026-2019 uzatvorená medzi VJ control s.r.o. a Obec Dolný Hičov

Zmluva o dielo č. 026-2019 uzatvorená medzi VJ con

11 998,80 EUR

VJ Control s.r.o.

Obec Dolný Hričov

14.06.2019

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy uzatvorená v zmysle ust. § 51 Občianskeho zákonnníka zo dňa 10.06.2019

Zmluva o spolupráci a obstaraní reklamy uzatvorená

2 500,00 EUR Dvetisícpäťstoeur

T+T a.s.

Obec Dolný Hričov

13.06.2019

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadeni

Neuvedené

Jaroslav Šmehil

Obec Dolný Hričov

13.06.2019

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadeni

Neuvedené

Pavol Ballay

Obec Dolný Hričov

31.05.2019

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadenia a inventáru

Zmluva o prenájme športového areálu jeho zariadeni

Neuvedené

SiriuS STAR, o.z.

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: