Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.01.2019

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia a inventáru uzatvorená v zmysle § 721 a nasl. OZ a § 663 a nasl. OZ- Ján Hrobárik

Zmluva o prenájme kultúrneho domu, jeho zariadenia

v zmysle platného VZN č. 2/2018

Ján Hrobárik

Obec Dolný Hričov

16.01.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.12.2018 Čvapková

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.12.20

Neuvedené

Zuzana Čvapková, Romana Čvapková

Obec Dolný Hričov

16.01.2019

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.12.2018 Krkoškov

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 28.12.20

Neuvedené

Katarína Krkošková

Obec Dolný Hričov

16.01.2019

Dodatok č. 4 k zmluve o správe počítačovej siete zo dňa 1.1.2019

Dodatok č. 4

Neuvedené

TVORIVEC s.r.o., Gorkého 60, 036 01 Martin

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

neuvedená

Peter Milo, Simona Sládečková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Zuzana Čvapková, Romana Čvapková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Štefan Adamus, Mariana Adamusová Hrnčárová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Róbert Paiš

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Róbert Chlebúch, Júlia Chlebúchová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Petra Plačková, Boris Plačko

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Petra Mitašová, Pavol Mitaš

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Ondrej Zaduban, Mária Zadubanová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Michal Jerguš, Katarína Jergušová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Martina Hofericová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Mária Cabajová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Lenka Bandurová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme

31122018

Neuvedené

Katarína Krkošková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Juraj Šeroň, Ľubomíra Šeroňová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Juraj Lasička, Bc. Eva Lasičková

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Juraj Decký, Ľubica Decká

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Juraj Decký, Jana Decká

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Jana Lupáková, Vladimír Lupák

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Jana Kurejová Polková, Peter Kurej

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Jana Krajčiová

Obec Dolný Hričov

28.12.2018

Zmluva o nájme bytu

31122018

Neuvedené

Ivan Belluš, Mgr. Zuzana Bellušová

Obec Dolný Hričov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: