Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2007

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o určení názvu ulice: Letisko

dodatoč.1-k-VZN.doc Stiahnuté: 143x

VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu

VZN-o-úhrade-za-opatrovatelsku-sluzbu.doc Stiahnuté: 149x

VZN č. 4/2007 o určení názvu ulíc

VZN-ulice.doc Stiahnuté: 189x

Stránka