Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2008

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-4-2008.doc Stiahnuté: 167x

2007

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu

dodatoč.1-o-opatrovateľskej-službe-1.doc Stiahnuté: 146x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o určení názvu ulice: Letisko

dodatoč.1-k-VZN.doc Stiahnuté: 149x

VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu

VZN-o-úhrade-za-opatrovatelsku-sluzbu.doc Stiahnuté: 151x

VZN č. 4/2007 o určení názvu ulíc

VZN-ulice.doc Stiahnuté: 196x

Stránka