Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2010

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe a výške úhrady za opatrovateľskú službu

VZN-č.-1-2010.doc Stiahnuté: 115x

VZN č. 2/2010 o podmienkach chovu a držania zvierat

VZN-č.-2-2010-o-držaní-psov.doc Stiahnuté: 117x

VZN č. 3/2010 o dani z nehnuteľností

VZN-3-2010-daň-z-nehnuteľností.doc Stiahnuté: 109x

VZN č. 4/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN-4-2010-Miestne-dane.doc Stiahnuté: 110x

2009

VZN č. 1/2009 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v bytových domoch v obci Dolný Hričov

č._1-2009_VZN1.doc Stiahnuté: 108x

VZN č. 2/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni

č.2-2009-VZN-1.doc Stiahnuté: 112x

VZN č. 3/2009 o dani z nehnuteľností

VZN-č.3-2009-o-dani-z-nehnuteľnosti1.doc Stiahnuté: 110x

VZN č. 4/2009 o správnych poplatkoch a iných poplatkoch na území obce

VZN-o-správnych-poplatkoch1.doc Stiahnuté: 123x

VZN č. 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dolný Hričov

VZN-č.-5-20091.doc Stiahnuté: 107x

2008

VZN č. 1/2008 o niektorých podmienkach držania psov na území obce

VZN-o-psch-1-2008.doc Stiahnuté: 129x

VZN č. 3/2008 o dani z nehnuteľnosti

VZN-daň-z-nehnuteľností-3-2008.doc Stiahnuté: 115x

VZN č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN-4-2008.doc Stiahnuté: 99x

2007

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu

dodatoč.1-o-opatrovateľskej-službe-1.doc Stiahnuté: 109x

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2007 o určení názvu ulice: Letisko

dodatoč.1-k-VZN.doc Stiahnuté: 109x

VZN č. 3/2007 o úhrade za opatrovateľskú službu

VZN-o-úhrade-za-opatrovatelsku-sluzbu.doc Stiahnuté: 107x

VZN č. 4/2007 o určení názvu ulíc

VZN-ulice.doc Stiahnuté: 147x

Stránka