Navigácia

Obsah

Furmanské preteky - 2. ročník - 13. január 2018

fotogaléria a poďakovanie

Dňa 13. januára 2018 sa uskutočnil 2. ročník Furmanských pretekov v Hričovskom Podhradí. Kultúrne podujatie zorganizovali - Obec Dolný Hričov, Obec Hričovské Podhradie, Zväz chovateľov koní a hlavným organizátorom a tohtoročným víťazom bol p. Pavol Blaško. Súťažné disciplíny, na ktoré sa mohli návštevníci tešiť boli atraktívne. Súťaž začala furmanským slalomom, prácou s drevom a ukončená bola ťažkým ťahom. Na záverečnú disciplínu sa tešilo najviac prítomných návštevníkov. Organizačne a technicky dobre zvládnuté preteky boli zamerané na prácu v lese pri manipulácii s drevom s pomocou ťažných koní.
Všetkým, ktorí prispeli ku krásnemu priebehu podujatia ďakujem.  Ing. Peter Zelník, starosta