Navigácia

Obsah

WIFI PRE TEBA

Typ: ostatné
WIFI PRE TEBANázov a sídlo prijímateľa: Obec Dolný Hričov
Názov projektu: Wifi pre Teba – Obec Dolný Hričov
Kód projektu v ITMS2014+: 311071T367
Miesto realizácie projektu: Obec Dolný Hričov
Výška poskytnutého NFP max. do výšky: 11 400,00 EUR
Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je vybudovanie prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Umiestnenia prístupových bodov na nasledovných miestach:
1 – Obecný úrad, súp. č. 131/35, parc.č. KN-C 136
2 – Kultúrny dom, súp.č. 197/92, parc.č. KN-C 554/4
3 – Kultúrny dom, súp.č. 197/92, parc.č. KN-C 554/4
4 – Kultúrny dom, súp.č. 197/92, parc.č. KN-C 554/4
5 – Športový areál, súp.č. 234/7, parc.č. KN-C 682/7, LV č. 933
6 – Športový areál, parc.č. KN-C 682/5, LV č. 933
7 – Športový areál, parc.č. KN-C 682/5, LV č. 933
8 – Zastávka ul. Staničná, parc.č. KN-C 1053/1, LV č. 1270

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Sídlo centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Príloha

Vytvorené: 4. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 4. 3. 2020 13:32
Autor: Správca Webu