Navigácia

Obsah

Separovanie odpadu v obci Dolný Hričov

Typ: ostatné | náš tip
OznamOznam

Separovanie odpadu v obci Dolný Hričov

OZNAM

Žiadame obyvateľov obce, aby zodpovedne pristupovali k separovaniu odpadu.

V obci sa nachádzajú kontajnery (zvony) na triedenie odpadu:

- SKLO – zelený kontajner

- PAPIER – modrý kontajner

- PLASTY – žltý kontajner

- KOVOVÉ OBALY – PLECHOVKY – červený kontajner

- ODEVY – kontajner pri COOP Jednota Dolný Hričov a na ul. Mládeže

- TRÁVA A KONÁRE – kontajner je umiestnený na Miestnej prevádzke prác a služieb (každú stredu od 15,00 hod. do 17,00 hod.)

- STAVEBNÝ ODPAD - kontajner je umiestnený na Miestnej prevádzke prác a služieb (každú stredu od 15,00 hod. do 17,00 hod.)

ZBER SEPAROVANÉHO ODPADU V OBCI (PLASTY a TETRAPAKY) – 1 - krát mesačne vo vreciach (1. piatok v mesiaci)

PLASTY a TETRAPAKY – OBALY JE POTREBNÉ POSTLÁČAŤ !!!

PLASTY je tiež potrebné triediť zvlášť do vriec:

1.vrece – obaly z PET FLIAŠ

2.vrece – obaly z kúpeľne a z kuchyne (obaly zo šampónov, mydiel, pracích prostriedkov, čistiacich prostriedkov .... – NEVHADZOVAŤ DO 1 VRECA SPOLU Z PET FLAŠAMI)

Nesprávne vytriedené vrecia a vrecia s nepostláčanými obalmi pracovníci nezoberú.

TENTO ODPAD NEPATRÍ DO SMETNEJ NÁDOBY, ktorá slúži na (ostatný) komunálny odpad.

Recyklácia odpadu životné prostredie zásadným spôsobom ovplyvňuje.

ĎAKUJEME, že myslíte na životné prostredie.


Vytvorené: 16. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 11. 10. 2017 23:15
Autor: Správca Webu