Navigácia

Obsah

Oznam pre majiteľov psov

Typ: náš tip
Oznam pre majiteľov psov 1Oznam pre majiteľov psov

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV

Obec Dolný Hričov žiada všetkých majiteľov psov, aby po svojich štvornohých miláčikoch pri každodennej prechádzke odstraňovali exkrementy. Táto povinnosť vyplýva pre každého majiteľa psa zo Zákona č. 282/2002 Z. z. o podmienkach držania psov. Samozrejme, že čistenie po svojom psovi je potrebné aj v nočných hodinách či v zime. V prípade, že po svojich psoch neupratujete exkrementy, znečisťujete tak prostredie v našej obci a znepríjemňujete život ostatným občanom, ktorí si svoju povinnosť plnia alebo psa nevlastnia.

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Dolný Hričov, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku. Nedovoľme preto, aby voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch. V prípade, že nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.


Vytvorené: 14. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2018 08:37
Autor: Správca Webu