Navigácia

Obsah

Mgr. Danka Kramarová

Telefón: 041/5572120
vCard

Úloha v org. štruktúre

Komisie OZ - Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky

Obený úrad Dolný Hričov - Samostatný odborný referent, Miestne dane a poplatky, Pokladňa. Matrikárka