Navigácia

Obsah

Späť

Poskytnutie dotácie zo ŽSK na vitríny v rámci programu - REGIONÁLNY ROZVOJ

V rámci zmluvy o poskytnutí dotácie č. V3/2017HP/20 Žilinský samosprávny kraj "poskytovateľ" poskytol Obci Dolný Hričov "prijímateľovi" dotáciu vo výške 1 140,- € na účel účasti na financovaní spoločných úloh v záujme zlepšenia života obyvateľov a rozvoja územia Žilinského samosprávneho kraja - podpora hospodárskeho rozvoaj a spolupracujúceho prostredia v obci a podpora obnovy obce prostredníctvom skvalitnenia verejného priestoru a verejnej infraštruktúry v oblasti podprogramu verejný priestor a verejná infraštruktúra - na podporovanú činnosť s názvom "Verejný priestor a verejná infraštruktúra".

Predmetnú dotáciu obec použila na obstaranie 3 kusov vitrín a stĺpikov/stojanov, potrebných na realizáciu podporenej činnosti.

Ďakujeme.

Obec Dolný Hričov obstarala 3 kusy informačných vitrín z dotácie zo ŽSK - 2 vitríny sú umiestnené pri obecnom úrade a 1 v miestnej časti Peklina pri kaplnke.

Fotodokumentácia:

 

vitríny

Vyvesené: 22. 11. 2017

Dátum zvesenia: 31. 1. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť