Navigácia

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: SÚ-1388/2017/Mt

Oznámenie - začatie územného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania

Vyvesené: 5. 12. 2017

Dátum zvesenia: 21. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť