Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí správneho konania, č. j. OcÚ-320/2018

Vyvesené: 8. 2. 2018

Dátum zvesenia: 16. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť