Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania - Izolovaný rodinný dom, prípojky inžinierských sietí, žumpa, Č.s.SÚ-12/2018/Mt

Vyvesené: 2. 2. 2018

Dátum zvesenia: 18. 2. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť