Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania, Č. s. SÚ-1931-2017-Mt

Vyvesené: 27. 12. 2017

Dátum zvesenia: 12. 1. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť