Navigácia

Obsah

Späť

Návrh zadania pre vypracovanie ÚPN-O Dolný Hričov, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

Vyvesené: 29. 11. 2017

Dátum zvesenia: 29. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť