Navigácia

Obsah

Späť

Informácia (upozornenie) pre občanov, ktorí užívajú cudziu poľnohospodársku pôdu

OZNAM

         Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, upozorňuje všetkých občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj  naďalej užívať, aby v lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia, aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z..

Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká.

Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem.

Vyvesené: 20. 11. 2017

Dátum zvesenia: 1. 3. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť