Navigácia

Obsah

Späť

Kúpna zmluva č. 1 uzatvorená medzi Obec Dolný Hričov a spol. JMKS, s. r. o. zo dňa 15. 05. 2017

Vyvesené: 15. 5. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť